dub
10

Školní stravování

Vytisknout

Poslední platbu na účet MŠ proveďte v měsíci květnu a potom si trvalý příkaz zruště. Vyrovnání stravného bude provedeno 1. týden v červenci na vámi uvedený účet.
Trvalý příkaz si zadejte opět v měsíci srpnu, což je platba na září ! Záloha - 650,- a ostatní děti 900,-.
Variabilní symbol zůstává každému stejný.
Děkujeme