Hrajeme si od jara do zimy

 
Informace

U nás se stále něco děje.

 

Přesvědčte se sami na našem webu.

02
kvě

Prázdninový provoz

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA V DOBĚ:

                          17. ČERVENCE - 18. SRPNA

 

 

Přeplatky obědů za školní rok vám budou vráceny na váš ůčet (který jste uvedli na přihlášce) v první polovině července.
Školné a stravné za prázdniny (přihlášené děti) se bude platit hotově v měsíci září 2017.

 

27
led

Zápis

Zápis do mateřské školy Vysoké nad Jizerou bude pro školní rok 2017/2018 probíhat na mateřské škole Vysoké nad Jizerou 3.5.2017 v době 9.00 – 13.30 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2017.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2012 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
- do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě trvalý pobyt
- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku
- nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:
   a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
   b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
   c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek ( zápis ), případně nejpozději do konce května 2017.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem)

S účinností od 1.9.2017 se vzdělávání pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2012 a starší) poskytuje bezúplatně.