Aktuality

 

 

AKCE V ZÁŘÍ

12. 9. – Divadélko v MŠ (pohádka: O ptačím sněmu)

 

Výtvarná výchova (Sovičky) – každé úterý po obědě

 

Sportovní školička 

Ve středu 14. 9. začíná
pro Sovičky (předškoláky)
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA.
Školičku povedou zkušení trenéři,
děti si v 7. lekcích vyzkouší různé
druhy sportů a pohybových činností.

S sebou: sportovní oblečení, pevnou
sportovní obuv (oblečení připravte
dětem na variantu ven i dovnitř – dle
počasí), pití ve vlastní lahvi. 

 

21. 9. 2022 Malování na kamínky

Dobrovolná odpolední akce pro rodiče s dětmi (Berušky a Ježečci).
Začátek: 15:00 hodin.

 

22. 9. 2022 Návštěva vodárny

Dopolední akce pro Sovičky.

 

27. 9. 2022 Jablíčkové odpoledne

Dobrovolná odpolední akce pro rodiče s dětmi (Sovičky).
Začátek: 15: 00 hodin
S sebou: jablíčkovou dobrotu dle vašich možností

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ PLATEB

Školné – 350,- Kč
Stravné – 800,- Kč

Prosíme rodiče o včasné zavedení trvalých příkazů (do 20. v měsíci – platby srpen – květen) 

Předškolní děti (povinná školní docházka – neplatí školné) – 800,- Kč
Ostatní děti – 1 150,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Berušky

  3 – 4 roky

paní učitelka
Bc. Jana Zemánková

Ježečkové

4 roky

paní učitelka
Jitka Duštírová, DiS.

Sovičky

4 – 6 let

paní učitelka
Pavla Šikolová

paní ředitelka
Mgr. Silvie Nedomlelová

O nás

V jižním výběžku Jizerských hor s výhledem na panoramata Krkonoš, ve městě Vysokém nad Jizerou je naše dvoutřídní mateřská škola.

Otevřena byla v únoru roku 1978. Pro velký počet přihlášených dětí zůstala až do roku 1980 i jedna třída v bývalé budově mateřské školy – v sousedící soukromé vile.

Od roku 1980 je v provozu již pouze nová mateřská škola, jejíž zřizovatelem je město Vysoké nad Jizerou. V roce 2004 přešla do právní subjektivity.

Budova je dvoupodlažní, panelákového typu. Její součástí byl byt, který je v současné době v rekonstrukci a v jeho prostorách vzniká, díky nutnosti rozšířit kapacitu, třetí třída.

Školu obklopuje rozlehlý oplocený venkovní prostor, který je využíván celý rok. Jeho součástí je přírodní zahrada, která vznikla za podpory Národního programu životního prostředí, pískoviště, spousta klouzaček, houpaček a jiných atrakcí pro pohybový rozvoj dětí. V létě je k dispozici mlhoviště a v zimě se areál využívá k najetí běžeckých stop a radovánkám se sněhem.
Kapacita školy je v současné době 56 dětí.

Na škole působí ředitelka, 3 učitelky, školní asistentka, školnice a kuchařka, která součastně zabezpečuje v rámci svého pracovního úvazku i administrativu školní jídelny.

Mateřskou školu navštěvují děti z Vysokého nad Jizerou a spádových obcí.
Nyní jsou na MŠ dvě oddělení, ale díky efektivnosti dopolednímu překrývání učitelek pracujeme se 3 věkovými skupinami.