Aktuality

Přijaté děti do MŠ na školní rok 2024/25

Přijaté děti

Prosíme rodiče, aby již neposílali v červnu platbu za stravné (a školné). Přeplatky za stravu se budou vracet v měsíci červenci na účet uvedený v přihlášce na stravování.

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin
Červenec: 64 Kč + stravné 190 Kč
Srpen: 240 Kč + stravné 690 Kč
Prosíme o včasné nahlášení docházky dětí o prázdninách.

Platba za prázdniny (úplata i stravné) se bude platit zálohově v hotovosti poslední týden v červnu. Vyrovnání proběhne v 1. týdnu v září nebo po dohodě s vedoucí školního stravování v den ukončení školní docházky do MŠ.

 

 

 

Každé pondělí – Keramika (ZUŠ)

Každé úterý – Výtvarná výchova (ZUŠ)

 

 1x týdně dopoledne – Jóga pro ježečky

 

AKCE ČERVEN

3. 6. – Plavání (Sovičky – 10. lekce)

19. 6. – Indiánské rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

 

Berušky

  3 – 4 roky

paní učitelka
Pavla Šikolová

Ježečkové

4 roky

paní učitelka
Bc. Jana Zemánková

Sovičky

4 – 6 let

paní učitelka
Jitka Duštírová, DiS.

paní ředitelka
Mgr. Silvie Nedomlelová

O nás

V jižním výběžku Jizerských hor s výhledem na panoramata Krkonoš, ve městě Vysokém nad Jizerou je naše dvoutřídní mateřská škola.

Otevřena byla v únoru roku 1978. Pro velký počet přihlášených dětí zůstala až do roku 1980 i jedna třída v bývalé budově mateřské školy – v sousedící soukromé vile.

Od roku 1980 je v provozu již pouze nová mateřská škola, jejíž zřizovatelem je město Vysoké nad Jizerou. V roce 2004 přešla do právní subjektivity.

Budova je dvoupodlažní, panelákového typu. Její součástí byl byt, který je v současné době v rekonstrukci a v jeho prostorách vzniká, díky nutnosti rozšířit kapacitu, třetí třída.

Školu obklopuje rozlehlý oplocený venkovní prostor, který je využíván celý rok. Jeho součástí je přírodní zahrada, která vznikla za podpory Národního programu životního prostředí, pískoviště, spousta klouzaček, houpaček a jiných atrakcí pro pohybový rozvoj dětí. V létě je k dispozici mlhoviště a v zimě se areál využívá k najetí běžeckých stop a radovánkám se sněhem.
Kapacita školy je v současné době 56 dětí.

Na škole působí ředitelka, 3 učitelky, školní asistentka, školnice a kuchařka, která součastně zabezpečuje v rámci svého pracovního úvazku i administrativu školní jídelny.

Mateřskou školu navštěvují děti z Vysokého nad Jizerou a spádových obcí.
Nyní jsou na MŠ dvě oddělení, ale díky efektivnosti dopolednímu překrývání učitelek pracujeme se 3 věkovými skupinami.