pro –

 

 

 

Aktuality

 

Informace o platbách

Školné – 350,- Kč

Stravné – 800,- Kč

Prosíme rodiče o včasné zavedení trvalých příkazů (do 20. v měsíci; platby srpen – květen)

Předškoláci – 800,- Kč

Ostatní děti – 1150,- Kč 

 

AKCE LISTOPAD

2.11. – Divadlo Drak v MŠ (pohádka Nádherné úterý)

6.11. – Projekt: Truhlář v MŠ (Sovičky)

 

8.11. – Screening pro předškolní děti (13:00 a 14:30 hodin)

27.11. – Divadlo paní Čemusové v MŠ (Putování za betlémskou hvězdou)

 

28.11. – Přednáška o školní zralosti – v ZŠ (pro rodiče předškolních dětí)

 

 

Každé pondělí – Keramika (ZUŠ)

Každé úterý – Výtvarná výchova (ZUŠ)

 

 1x týdně dopoledne – Jóga pro ježečky

 

 

 

AKCE PROSINEC

1.12. – Barborka v MŠ

5.12. – Čertík v MŠ

7.12. – Projekt: Stavitel města (Malá technická univerzita) – Sovičky

13.12. – Vánoční besídka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berušky

  3 – 4 roky

paní učitelka
Pavla Šikolová

Ježečkové

4 roky

paní učitelka
Bc. Jana Zemánková

Sovičky

4 – 6 let

paní učitelka
Jitka Duštírová, DiS.

paní ředitelka
Mgr. Silvie Nedomlelová

O nás

V jižním výběžku Jizerských hor s výhledem na panoramata Krkonoš, ve městě Vysokém nad Jizerou je naše dvoutřídní mateřská škola.

Otevřena byla v únoru roku 1978. Pro velký počet přihlášených dětí zůstala až do roku 1980 i jedna třída v bývalé budově mateřské školy – v sousedící soukromé vile.

Od roku 1980 je v provozu již pouze nová mateřská škola, jejíž zřizovatelem je město Vysoké nad Jizerou. V roce 2004 přešla do právní subjektivity.

Budova je dvoupodlažní, panelákového typu. Její součástí byl byt, který je v současné době v rekonstrukci a v jeho prostorách vzniká, díky nutnosti rozšířit kapacitu, třetí třída.

Školu obklopuje rozlehlý oplocený venkovní prostor, který je využíván celý rok. Jeho součástí je přírodní zahrada, která vznikla za podpory Národního programu životního prostředí, pískoviště, spousta klouzaček, houpaček a jiných atrakcí pro pohybový rozvoj dětí. V létě je k dispozici mlhoviště a v zimě se areál využívá k najetí běžeckých stop a radovánkám se sněhem.
Kapacita školy je v současné době 56 dětí.

Na škole působí ředitelka, 3 učitelky, školní asistentka, školnice a kuchařka, která součastně zabezpečuje v rámci svého pracovního úvazku i administrativu školní jídelny.

Mateřskou školu navštěvují děti z Vysokého nad Jizerou a spádových obcí.
Nyní jsou na MŠ dvě oddělení, ale díky efektivnosti dopolednímu překrývání učitelek pracujeme se 3 věkovými skupinami.